Bước 1  Phương pháp nạp tiền từ tài khoản ngân hàng:

 Mở ứng dụng KYASH và nhấp vào "入金(チャージ)" (Nạp tiền). ※ Nếu bạn đã thiết lập liên kết từ thẻ đã đăng ký (nạp tiền tự động), khi nhấp vào "入金(チャージ)" (Nạp tiền), màn hình sẽ hiển thị thông báo "リンクを解除しますか?" (Bạn có muốn hủy liên kết không?) Vui lòng nhấp vào "解除して入金" (Hủy liên kết và nạp tiền) và tiến hành thủ tục.


Bước 2 Nhấp vào "入金方法" (Phương pháp nạp tiền) và chọn ngân hàng đã đăng ký.※ Nếu bạn đã chọn ngân hàng nạp tiền từ trước, hãy tiếp tục bước 3.

Bước 3 Nhấp vào số tiền hoặc chọn từ "その他" (Khác) và nhấp vào "入金" (Nạp tiền).

※ Số tiền tối thiểu cho mỗi lần nạp là 5,000 yên. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Bước 4 Xác nhận số tiền nạp và nhấp vào "入金" (Nạp tiền).

※ Lưu ý rằng không thể hủy bỏ quá trình nạp tiền.


Bước 5 Việc nạp tiền đã hoàn tất.


 

Gợi ý cho bạn

Thịt Ba Chỉ Heo Có DaThịt Ba Chỉ Heo Có Da
Giá bánTừ ¥720 Giá cả phải chăng¥1,286
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da
Cá trắm cỏ nguyên conCá trắm cỏ nguyên con
Giá bánTừ ¥1,500
Cá trắm cỏ nguyên con