Bước 1  Phương pháp nạp tiền từ tài khoản ngân hàng:

 Mở ứng dụng KYASH và nhấp vào "入金(チャージ)" (Nạp tiền). ※ Nếu bạn đã thiết lập liên kết từ thẻ đã đăng ký (nạp tiền tự động), khi nhấp vào "入金(チャージ)" (Nạp tiền), màn hình sẽ hiển thị thông báo "リンクを解除しますか?" (Bạn có muốn hủy liên kết không?) Vui lòng nhấp vào "解除して入金" (Hủy liên kết và nạp tiền) và tiến hành thủ tục.


Bước 2 Nhấp vào "入金方法" (Phương pháp nạp tiền) và chọn ngân hàng đã đăng ký.※ Nếu bạn đã chọn ngân hàng nạp tiền từ trước, hãy tiếp tục bước 3.

Bước 3 Nhấp vào số tiền hoặc chọn từ "その他" (Khác) và nhấp vào "入金" (Nạp tiền).

※ Số tiền tối thiểu cho mỗi lần nạp là 5,000 yên. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

Bước 4 Xác nhận số tiền nạp và nhấp vào "入金" (Nạp tiền).

※ Lưu ý rằng không thể hủy bỏ quá trình nạp tiền.


Bước 5 Việc nạp tiền đã hoàn tất.


 

あなたのオススメ

皮膚のある3頭のブタのみ皮膚のある3頭のブタのみ
価格セット商品です。。¥720 良い値段¥1,286
皮膚のある3頭のブタのみ
全体の草のcar全体の草のcar
価格セット商品です。。¥1,500
全体の草のcar