Nạp tiền tại máy ATM của Seven Bank (セブン銀行ATM入金):

<Lưu ý>

  • Bạn có thể nạp tiền bằng tờ tiền có mệnh giá từ 1,000 yên đến 100,000 yên tại máy ATM của Seven Bank.
  • Nếu bạn đưa vào tờ tiền có mệnh giá cao hơn số tiền nạp, bạn sẽ nhận lại tiền thừa.
  • Không thể sử dụng tiền xu.
  • Vui lòng chuẩn bị một chiếc điện thoại thông minh đã cài đặt ứng dụng Kyash.
  • Không cần sử dụng thẻ Kyash Visa.
  • Giới hạn nạp tiền mỗi ngày (24 giờ) tại máy ATM của Seven Bank là 100,000 yên tổng cộng từ các phương thức nạp tiền tại cửa hàng tiện lợi, máy ATM của Seven Bank và máy ATM ngân hàng.
  • Vui lòng kiểm tra giới hạn nạp tiền tối đa tại đây.

<Quy trình nạp tiền>

Bước 1 Chọn "スマートフォンでの取引" (Giao dịch qua điện thoại thông minh) trên màn hình ATM. ※ Mặc dù màn hình ATM yêu cầu bạn đưa thẻ vào, nhưng vui lòng không đưa thẻ vào.
 
Bước 2 Mở ứng dụng Kyash > Ví > Nhấp vào "入金する" (Nạp tiền) > "その他の方法で入金" (Phương pháp nạp tiền khác) > "セブン銀行ATM" (Máy ATM của Seven Bank) > Nhấp vào "QRコードをスキャン" (Quét mã QR). ※ Đối với trường hợp đã liên kết từ thẻ đã đăng ký (tự động nạp tiền), khi nhấp vào "入金する" (Nạp tiền), màn hình sẽ hiển thị thông báo "リンクを解除しますか?" (Bạn có muốn hủy liên kết?). Vui lòng nhấp vào "解除して入金" (Hủy liên kết và nạp tiền) và thực hiện các bước tiếp theo.
 Bước 3 Khi mã QR được hiển thị trên màn hình ATM, quét mã QR bằng điện thoại thông minh và nhấn "次へ" (Tiếp theo) ở góc dưới bên phải.
 

Bước 4 Nhập số công ty được hiển thị trên màn hình ứng dụng vào máy ATM và nhấn "確認" (Xác nhận) ở góc dưới bên phải.
 


 

Bước 5  Nạp vào số tiền mong muốn. ※ Nếu bạn đưa vào tờ tiền có mệnh giá cao hơn số tiền nạp, bạn sẽ nhận lại tiền thừa. ※ Không thể sử dụng tiền xu.
 


Khi quá trình hoàn tất, máy ATM sẽ cung cấp biên nhận (nạp tiền sẽ được phản ánh trong ứng dụng). ※ Nếu bạn đưa vào tờ tiền có mệnh giá cao hơn số tiền nạp, bạn sẽ nhận lại tiền thừa.

 

 

 

Hướng dẫn nạp tiềnHướng dẫn nạp tiền tại cây atm sevenSeven

あなたのオススメ

皮膚のある3頭のブタのみ皮膚のある3頭のブタのみ
価格セット商品です。。¥720 良い値段¥1,286
皮膚のある3頭のブタのみ
全体の草のcar全体の草のcar
価格セット商品です。。¥1,500
全体の草のcar