Cách đăng ký thẻ Line

Bước 1

Mở App Line lên tìm chọn biểu tượng LINE Pay

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online
Chọn biểu tượng LINE Pay

Tiếp theo click chọn はじめる 

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Tích chọn đồng ý hết các điều khoản nội quy

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Ấn vào nút dấu cộng (+)

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online
(Click để xem hình lớn)

Bước 2

Chọn phần 設定 (Setting) như hình dưới:

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online
(Click để xem hình lớn)

Bước 3

Tìm chọn dòng LINE Pay カード như hình dưới:

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online
(Click để xem hình lớn)

Bước 4

Nếu màn hình yêu cầu nhập password thì hãy nhập vào
Trường hợp không có thì bỏ qua,chuyển sang bước 5.

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Bước 5

Click vào nút カードを申し込む

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Bước 6

Chọn Design (mẫu mã) loại thẻ mà bạn thích

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Bước 7

Điền Họ/Tên đệm+Tên vào

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Bước 8

Điền mã số bưu điện địa chỉ nhà bạn vào

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Bước 9

Phần địa chỉ sẽ được tự động nhập vào sau khi bạn điền mã bưu điện ở bước 8.
Các bạn điền nốt địa chỉ còn lại (số choume,tên tòa nhà,số phòng v…v.) vào ô 住所2 

Cuối cùng click vào nút 申込確定 để hoàn tất việc cài đặt thẻ.

thẻ line Hướng dẫn đăng ký thẻ Line Pay online

Nhận thẻ Line Pay

Sau khoảng 1 tuần thẻ Line Pay sẽ được gửi về đến địa chỉ nhà bạn.

Nhận thẻ xong bạn cần vào App Line để kích hoạt thẻ,nếu không kích hoạt thì sẽ không sử dụng được.