Các sản phẩm khuyến mại
Cá chạch 500g
Cá chạch 500g

Cá chạch 500g

¥299
¥1,052
Lòng già heo (Khấu đuôi) 1kg
Lòng già heo (Khấu đuôi) 1kg

Lòng già heo (Khấu đuôi) 1kg

¥650
¥1,128
Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ
Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ
Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ
Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ
Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ
Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ

Bánh kem xốp Nabati gói nhỏ

¥58
¥76
Mì quảng duy anh 400g
Mì quảng duy anh 400g
Mì quảng duy anh 400g
Mì quảng duy anh 400g

Mì quảng duy anh 400g

¥1,540
¥1,640
Mứt lạc 500g
Mứt lạc 500g
Mứt lạc 500g
Mứt lạc 500g

Mứt lạc 500g

¥590
¥1,238
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da
Thịt Ba Chỉ Heo Có Da

Thịt Ba Chỉ Heo Có Da

¥720
Bánh hỏi tươi Duy Anh 400g
Bánh hỏi tươi Duy Anh 400g

Bánh hỏi tươi Duy Anh 400g

¥317
¥340
Bắp heo có da không xương
Bắp heo có da không xương

Bắp heo có da không xương

¥470
Bún tươi Safoco 300g
Bún tươi Safoco 300g
Bún tươi Safoco 300g
Bún tươi Safoco 300g

Bún tươi Safoco 300g

¥1,100
¥1,200
Chả cá thát lát 300g
Chả cá thát lát 300g
Chả cá thát lát 300g
Chả cá thát lát 300g
Chả cá thát lát 300g
Chả cá thát lát 300g

Chả cá thát lát 300g

¥299
¥810
Combo set lưỡi, tim, gan, cuống họng heo ~1.5kg
Combo set lưỡi, tim, gan, cuống họng heo ~1.5kg

Combo set lưỡi, tim, gan, cuống họng heo ~1.5kg

¥750
¥1,200
Dầu hào Maggi 150g
Dầu hào Maggi 150g
Dầu hào Maggi 150g
Dầu hào Maggi 150g
Dầu hào Maggi 150g
Dầu hào Maggi 150g

Dầu hào Maggi 150g

¥367
¥497
Gà ác ~0,7kg
Gà ác ~0,7kg

Gà ác ~0,7kg

¥990
¥1,568
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g

Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g

¥987
¥1,260
Mực khô Hạ Long
Mực khô Hạ Long

Mực khô Hạ Long

¥987
¥1,546
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )

Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )

¥950
¥1,330
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)
Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)

Set giả cầy 1kg( bắp heo có da + đuôi heo)

¥890
¥1,440
Set Chè Khúc Bạch Tự Nấu 3 vị thạch thơm ngon THE GARDEN 120g ( Set 6-8 Ly)
Set Chè Khúc Bạch Tự Nấu 3 vị thạch thơm ngon THE GARDEN 120g ( Set 6-8 Ly)
Set Chè Khúc Bạch Tự Nấu 3 vị thạch thơm ngon THE GARDEN 120g ( Set 6-8 Ly)
Set Chè Khúc Bạch Tự Nấu 3 vị thạch thơm ngon THE GARDEN 120g ( Set 6-8 Ly)

Set Chè Khúc Bạch Tự Nấu 3 vị thạch thơm ngon THE GARDEN 120g ( Set 6-8 Ly)

¥889
¥889
Đậu hà lan 400g
Đậu hà lan 400g
Đậu hà lan 400g
Đậu hà lan 400g
Đậu hà lan 400g
Đậu hà lan 400g

Đậu hà lan 400g

¥861
Dồi sụn sống 500g
Dồi sụn sống 500g
Dồi sụn sống 500g
Dồi sụn sống 500g

Dồi sụn sống 500g

¥850
¥1,200
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly

Set Trà Sữa Tự Pha Trà Xanh Matcha The Garden 6-8 Ly

¥843
Dồi sống 500g
Dồi sống 500g
Dồi sống 500g
Dồi sống 500g

Dồi sống 500g

¥750
¥1,010
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g
Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g

Set Trà Sữa Tự Pha Trà Thái Xanh THE GARDEN 220g

¥680
¥943
Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN
Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN
Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN
Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN
Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN
Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN

Set Trà Sữa Tự Pha Ô Long 6-8 Ly THE GARDEN

¥680
¥943
Cua ng xay Sanjifoods.com
Cua đồng xay 300g
Cua ng xay Sanjifoods.com
Cua đồng xay 300g

Cua đồng xay 300g

¥350
¥560
Cá Rô Phi Sanjifoods.com
Cá Rô Phi
Cá Rô Phi Sanjifoods.com
Cá Rô Phi

Cá Rô Phi

¥520
Cá Basa ct khúc Sanjifoods.com
Cá Basa cắt khúc 500g
Cá Basa ct khúc Sanjifoods.com
Cá Basa cắt khúc 500g

Cá Basa cắt khúc 500g

¥490
¥560
Cá duội khô Hạ Long 100g
Cá duội khô Hạ Long 100g

Cá duội khô Hạ Long 100g

¥127
¥267
Cá nục khô Hạ Long
Cá nục khô Hạ Long

Cá nục khô Hạ Long

¥459
Cá bống khô Hạ Long 200g
Cá bống khô Hạ Long 200g

Cá bống khô Hạ Long 200g

¥319
¥610
Cá cơm khô Hạ long 100g
Cá cơm khô Hạ long 100g

Cá cơm khô Hạ long 100g

¥357
Cá chỉ vàng Hạ Long 600g
Cá chỉ vàng Hạ Long 600g

Cá chỉ vàng Hạ Long 600g

¥990
¥1,648
Mực khô Hạ Long
Mực khô Hạ Long

Mực khô Hạ Long

¥987
¥1,546
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )
Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )

Vịt quay lá Mắc Mật chặt sẵn nửa con ( Kèm nước chấm )

¥950
¥1,330
Chân gà ủ muối 500g
Chân gà ủ muối 500g
Chân gà ủ muối 500g
Chân gà ủ muối 500g

Chân gà ủ muối 500g

¥450
¥812
Mọc sống (Giò sống) Vietnamdeli 450g
Mọc sống (Giò sống) Vietnamdeli 450g

Mọc sống (Giò sống) Vietnamdeli 450g

¥1,050
Bột gia vị bò kho Kim hưng 25g
Bột gia vị bò kho Kim hưng 25g

Bột gia vị bò kho Kim hưng 25g

¥114
Muối ớt tôm DH 120g
Muối ớt tôm DH 120g

Muối ớt tôm DH 120g

¥117
¥330
Viên gia vị Lẩu thái Ông Chà Và 75g
Viên gia vị Lẩu thái Ông Chà Và 75g

Viên gia vị Lẩu thái Ông Chà Và 75g

¥119
Bột canh Vifon 200g
Bột canh Vifon 200g
Bột canh Vifon 200g
Bột canh Vifon 200g

Bột canh Vifon 200g

¥120
Hoa hi Sanjifoods.com
Hoa hồi 15g
Hoa hi Sanjifoods.com
Hoa hồi 15g

Hoa hồi 15g

¥120
Mắc khén 30g
Mắc khén 30g
Mắc khén 30g
Mắc khén 30g

Mắc khén 30g

¥120
Gia vị ướp thịt nướng Dh Foods gói 10g
Gia vị ướp thịt nướng Dh Foods gói 10g
Gia vị ướp thịt nướng Dh Foods gói 10g
Gia vị ướp thịt nướng Dh Foods gói 10g

Gia vị ướp thịt nướng Dh Foods gói 10g

¥120
Natural Gia Vị Ướp Thịt Nướng Mắc Mật DH foods 10gr
Natural Gia Vị Ướp Thịt Nướng Mắc Mật DH foods 10gr
Natural Gia Vị Ướp Thịt Nướng Mắc Mật DH foods 10gr
Natural Gia Vị Ướp Thịt Nướng Mắc Mật DH foods 10gr

Natural Gia Vị Ướp Thịt Nướng Mắc Mật DH foods 10gr

¥120
Natural Gia Vị Ướp Thịt Chẩm Chéo DH foods 10gr
Natural Gia Vị Ướp Thịt Chẩm Chéo DH foods 10gr
Natural Gia Vị Ướp Thịt Chẩm Chéo DH foods 10gr
Natural Gia Vị Ướp Thịt Chẩm Chéo DH foods 10gr

Natural Gia Vị Ướp Thịt Chẩm Chéo DH foods 10gr

¥126
Xốt gia vị hoàn chỉnh bò kho Barona 80g
Xốt gia vị bò kho Barona
Xốt gia vị hoàn chỉnh bò kho Barona 80g
Xốt gia vị bò kho Barona

Xốt gia vị hoàn chỉnh bò kho Barona 80g

¥129
Knorr – Thịt kho tàu 28g
Knorr – Thịt kho tàu Knorr
Knorr – Thịt kho tàu 28g
Knorr – Thịt kho tàu Knorr

Knorr – Thịt kho tàu 28g

¥130
¥130
Xốt gia vị hoàn chỉnh sườn xào chua ngọt Barona 80g
Xốt gia vị sườn xào chua ngọt Barona
Xốt gia vị hoàn chỉnh sườn xào chua ngọt Barona 80g
Xốt gia vị sườn xào chua ngọt Barona

Xốt gia vị hoàn chỉnh sườn xào chua ngọt Barona 80g

¥130
Miến Phú Hương vị sườn heo 55g
Miến Phú Hương vị sườn heo 55g
Miến Phú Hương vị sườn heo 55g
Miến Phú Hương vị sườn heo 55g

Miến Phú Hương vị sườn heo 55g

¥1,569
¥1,968
Mì gạo chũ Bắc Giang 500g x5 gói
Mì gạo chũ Bắc Giang 500g x5 gói
Mì gạo chũ Bắc Giang 500g x5 gói
Mì gạo chũ Bắc Giang 500g x5 gói

Mì gạo chũ Bắc Giang 500g x5 gói

¥1,875
¥1,975
Hạt Đỗ xanh không vỏ 500gr (Việt Nam)
Hạt Đỗ xanh không vỏ 500gr (Việt Nam)
Hạt Đỗ xanh không vỏ 500gr (Việt Nam)
Hạt Đỗ xanh không vỏ 500gr (Việt Nam)

Hạt Đỗ xanh không vỏ 500gr (Việt Nam)

¥239
¥468
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g
Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g

Chà Bông ( Ruốc Heo) 250g

¥987
¥1,260
Hạt Tiêu Xay CONAMO
Hạt Tiêu Xay CONAMO

Hạt Tiêu Xay CONAMO

¥110